מיכאל כהן טבעות אירוסין

טבעת נישואין רקועה ומיוחדת mc6025